Suomen Asumisoikeusasukkaat
SASO ry
Etusivu
Tiedostoja
Yhteydet

Asumisoikeusasukkaiden Facebook-ryhmä:
 https://www.facebook.com/groups/907862855986865 
Kaikille avoin Facebook-sivusto:
 https://www.facebook.com/Asumisoikeusasukkaat 

Ajankohtaista

Mediatiedote 7.5.2021

Uusi asumisoikeuslaki mahdollistaa vastikkeiden rajut korotukset

Asumisoikeusasukkaiden etujärjestö Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) kritisoi vuoden 2022 alusta voimaan astuvaa lakia siihen jääneestä viasta, joka mahdollistaa kuukausivastikkeiden korottamisen rajoittamattomien markkinavuokrien tasolle ja asumisuran kokonaishinnan kaksinkertaistamisen suhteessa omistusasunnon hankkimisvaihtoehtoon.

SASO katsoo hintakehityksen lisäävän asukasvaihtuvuutta ja heikentävän asumisoikeuden kestävyyttä entisestään. Enimmäkseen sosioekonomisin perustein valitut asukkaat ovat maksaneet asumisoikeusjärjestelmän kaikki menot, myös rakennushankkeiden alkupääomat, mutta heitä on siitä huolimatta luonnehdittu myös uudessa laissa vuokralaisiksi. Vuokralaistaminen näkyi lain uudistamisessa myös niin, että kaikki aiemman lain yleisperustelut skandinaaviseen, todelliseen asukasdemokratiaan kumottiin ilman perusteluja.

SASO pitää merkittävänä saavutuksenaan sitä, että lakiesityksestä saatiin pois joukkoirtisanomispykälät, mutta käsittämättömänä ilmiönä sitä, että eduskunnan enemmistö päätti laista, joka on pahasti ristiriidassa hallitusohjelmassa luvatun asumisoikeuden ”kohtuuhintaisuuden vahvistamisen” kanssa.

Eric Hällström Yht.lis., puheenjohtaja
Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) ry
www.asumisoikeusasukkaat.fi
eric.hallstrom@hotmail.fi
Puh. 044 987 5652

Uusi asumisoikeuslaki hämmästyttää ja suututtaa

Nyt 24.3.2021 on eduskunta äänestänyt asumisoikeuslaista, joka astuu voimaan vuoden 2022 alusta.

Asukkaita hämmästyttää ja suututtaa uskomaton paradoksi. Hallituksen tavoitteena oli "aso-asumisen kohtuuhintaisuuden vahvistaminen", mutta hallituspuolueet ajoivat itse läpi pykälät, jotka eivät aseta mitään rajaa vastikkeiden nousulle kohtuuttomuuksiin eli euroa vaille rajoittamattomien markkinavuokrien tasolle. Edes sellaista lausumaa eivät hallituspuolueet kannattaneet, jolla olisi voinut olla ehkä hieman korotuksia hillitsevää vaikutusta, vaikkei lausuma olisikaan juridisesti velvoittava.

Edustajat saivat jo syyskaudella mahdollisuuden sähköiseen etä-äänestämiseen, mutta päättivät yhdessä, että se on liian hankalaa. Se selittää suurta poissa olevien määrää.

Onneksi saimme kuitenkin kaadettua ne joukkoirtisanomispykälät.

Suuret kiitokset kaikille asukasaktiiveille osallistumisesta yhteiseen kamppailuun asumisoikeuden kestävyyden puolesta. Vaikuttaminen jatkukoon, sillä olemme oikealla asialla ahneutta vastaan.

Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) ry
Eric Hällström, pj.

Aso-lain toiseen täysistuntokäsittelyyn 19.3.2021

Juttu aukeaa napauttamalla kuvaa:

VIIMEINEN ERÄ ASO-LAKIKISASSA MAKSAJAT VASTAAN RAHASTAJAT

Eduskunnan ratkaisevat yleisistuntokäsittelyt 16. ja 19.3.

TOIMINTAPYYNTÖ HEREILLÄ OLEVILLE

Asumisemme hintaa rajusti nostava lakiesityksen pykälä 33 on kaadettava ja saatava korvattua pykälällä, joka ottaa huomioon perustuslain perusturvasäädöksen ja asukkaiden maksukyvyn nyt ja myös elinkaaren kokonaisuudessa, asumisuran kokonaishinnan kertyessä.

Pykälä on vielä muodossa, joka sallisi sosioekonomisin perustein valittujen ja lainallaan kohteen pääoman kustantaneiden asukkaiden kuukausivastikkeen nostamisen rajattomien markkinavuokrien tuntumaan ja pitkän asumisuran kokonaishinnan omistusasunnon hankkimisvaihtoehtoa tuplasti kalliimmaksi.

Lakiesityksen pykälämuotoilu on pahasti ristiriidassa luvatun omakustannusperiaatteen ja kohtuuhintaisuuden kanssa. Kyseinen hinnoitteluperiaate on tähänkin asti ollut suurin syy poismuuttoihin. Asumisoikeusasukkaiden joukossa on kaikista hallintamuodoista eniten asumiskulujen suuresti rasittamia asukkaita.

SASO:n lisäksi perustuslakivaliokunnan kuulemat professori Mikael Hidén ja dosentti, OTT Anu Mutanen kritisoivat vahvasti lakiesitystä. Kaksi keilaa kaadettiin, mutta valiokunnat eivät ottaneet vakavasti kritiikkiä § 33:n kohdalla, sillä lakia kiirehtivät rahastajat ovat vaikuttaneet päättäjiin vahvasti. Kyseessä on yhä tuottoisammaksi säädettävä miljardibisnes meidän kustannuksellamme.

Tästä lainsäädäntökamppailusta on tekeillä politologinen tutkimus aiemman ”Miten eduskuntaa narrataan case-ASO”-raportin tapaan. Siinä tulee arvioitua tarkasti eri toimijoiden edesottamukset väännössä asumisen oikeuden kestävyydestä puolesta ja vastaan. Viimeistään sitten näemme tarkasti ketkä parlamentissa ovat KANSANedustajia ja ketkä RAHASTAJIENedustajia.

Viestitä kansanedustajillesi sähköpostilla etunimi.sukunimi@eduskunta.fi toiveemme tai vaatimuksemme ainakin § 33:n korjaamiseksi muotoon: ”Käyttövastike ei saa olla vastaavalla sijainnilla olevista samanveroisista ARA-huoneistoista yleensä perittäviä vuokria korkeampi "

Lain hosumista ei ole mitenkään perusteltu. Eduskunnan tulisi lähettää lakihanke takaisin huolelliseen valmisteluun, johon perustuslain §2:n ja hallintolain §6:n perusteella velvoitettaisiin osallistamaan rahastajien lisäksi myös maksajien etujärjestö SASO:n sekä oikeusministeriön edustus.

Lisää mukaan kannustus perehtyä asukkaiden faktoihin etujärjestömme SASO:n kotisivulta www.asumisoikeusasukkaat.fi kohdista Ajankohtaista ja Tiedostoja.

Kotirintamaterveisin
Eric Hällström, Yht.lis., Pj.
Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) ry

Faktantarkistus lakiesityksestä HE 189/2020
Harhaanjohtava lakiesitys heikentäisi asumisoikeuden kestävyyttä suuresti

Juttu aukeaa napauttamalla kuvaa:
Juttu aukeaa napauttamalla kuvaa:

Lakiesitys ilman sosiaalista oikeudenmukaisuutta

Tänään 20.2. on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä ja sitä "juhlitaan" vapaaehtoistyön merkeissä eri puolilla maailmaa, myös Suomessa. Asuntopolitiikan saralla on tekeillä lähipäivinä eduskunnassa päätöksiä hallituksen esityksestä asumisoikeuslaiksi. Lakiesityksen valmistelussa ei ympäristöministeriö tehnyt ainuttakaan ennakointia lain suomien korotusten vaikutuksista asukkaiden talouteen. Asukkaiden etujärjestö SASO (Suomen Asumisoikeusasukkaat) sitä vastoin osoitti monin tutkituin faktoin lakiesityksen sisältämät riskit sosiaalisen oikeudenmukaisuuden osalta. Niistä tarkemmin oheisessa kuvassa ja SASO:n lausunnot kokonaisuudessaan osoitteesta www.asumisoikeusasukkaat.fi/tiedostoja.html

Asumisoikeuslakiesitykessä hintarima on liian korkealla ja vastoin hallitusohjelman kohtuuhintaisuustavoitetta

Eduskunnan ympäristö- ja perustuslakivaliokunnat pyrkivät kuluvan helmikuun aikana muodostamaan kantansa hallituksen esitykseen uudeksi asumisoikeuslaiksi (HE 189/2020). Hallitusohjelman mukaan lailla pyritään säätämään mm. ”kohtuuhintaisuuden vahvistamisesta”.

Lakihanke käynnistettiin jo edellisen hallituksen aikaan, jolloin tavoitteena ei ollut kohtuuhintaisuuden vahvistaminen. Siitä huolimatta hallituspuolueiden sanotaan yhteisymmärryksessä päättäneen edetä lakihankkeessa edellisen hallituksen linjausten mukaisesti. Näin näyttääkin tapahtuneen eikä lakiesityksen pykälät vahvista kohtuuhintaisuutta vaan pikemminkin antavat mahdollisuuksia hinnan huimille korotuksille.

Lakiluonnoksen pykälän § 33 mukaan "käyttövastikkeen on oltava pienempi kuin käyttöarvoltaan samanveroisista vuokra-asunnoista…yleensä perittävä vuokra " Tämä tarkoittaa, että asumisoikeustaloissa sallittaisiin euroa vaille jatkuvasti kohoavien markkinavuokrien periminen loputtomiin eikä asukkaiden ratkaisevaa (99 %:n) roolia alkupääoman maksajina ja (100 %:n) roolia rakentamislainojen maksajina sekä (100 %:n) roolia yhtiön kaikkien muidenkin menojen maksajina huomioitaisi mitenkään edes lainojen kuoleennuttua.

ARA:n asuntomarkkinakatsauksen hintavertailutiedoista päätellen lakiluonnoksen §33 laillistaisi markkinavuokrien tavoittelussa esimerkiksi Helsingissä asumisoikeusasukkaan asumiskustannusten nousuksi lähes + 46,3 % mistä aiheutuisi vuositasolla asuntoa kohden keskimäärin liki + 4190 euroa lisää maksettavaa. Koko pääkaupunkiseudulla, jossa sijaitsee 45 % kaikista maamme asumisoikeusasunnoista, laillistuva korotusmahdollisuus olisi keskimäärin lähes + 37,2 % / + 3413 euroa ja koko maassa keskimäärin lähes +15.2 % / + 1289 euroa lisää vuodessa. Nämä korotusmahdollisuudet avautuisivat siis ensivaiheessa ja jatkossa alueen kysynnän kasvaessa korotuksia tulisi lisää kuten vuokralaisille.

Lakiesitys betonoisi hallinto- ja hinnoittelumallin, joka mahdollistaa asumismenojen loputtoman korottamisen vuokrien tuntumaan. Siksi asumisuran kokonaishinta voisi nousta yli kaksinkertaiseksi omistusasunnon ostamisvaihtoehtoon verrattuna.

Asumisen kalleudellaan Suomi johtaa jo nyt OECD:n tekemää vuokrien tuloosuusvertailua. Asumismenojen suuresta rasittavuudesta kärsivien osuus pääkaupunkiseudulla oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2015 ryhmässä ”Muut” -hallintamuodot 39 %. Kyseinen ryhmä muodostuu enimmäkseen asumisoikeus- ja osaomistusasukkaista. Tällä suuren rasittavuuden kokemuksellaan kyseiset asukkaat ylittivät huomattavasti omistusasujien ja vuokralaisten kokemuksen.

Asumisoikeuden kohtuuhintaisuuden vahvistaminen näyttäisi nyt edellyttävän merkittäviä parannuksia lakiehdotukseen. Maksajien etujärjestö SASO:n ja puolentoista tuhannen asukkaan allekirjoittamat parannusehdotukset tulisi ottaa vakavasti.

Tarkempia tietoja antaa tutkija, puheenjohtaja Eric Hällström
Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO)
eric.hallstrom@hotmail.fi
Puh. 044 987 5652

Velat vähenevät ja vastikkeet nousevat.
Lakiesitys kumoamassa hallitusohjelman lupauksenAsokotien toimitusjohtaja Marko Pyykkönen esitteli ylläolevan kaavion yhtiön kaikista lainoista 25.8.2017 asukasedustajille. Siitä kävi ilmi että lainoja on suunniteltu lyhennettäväksi 2021 alkavalla kymmenvuotisjaksolla yhteensä noin 402 miljoona ja että vuoden 2030 lopulla lainoja on jäljellä enää noin 80 miljoonaa. Neliötä kohden lainoja on siten kauden alussa alle 500 euroa per asuinneliömetri ja kauden lopulla alle 80 euroa per neliömetri. Täten asukkaat olisivat maksaneet lähes koko rakentamiseen otetun lainamäärän korkoineen takaisin vuoden 2030 lopulla, asuntokannalla joka Asokotien kannan osalta on markkina arvoltaan noin 3,5 - 4 miljardia euroa.
    Lakiesityksessä HE 189/2020 esitetään taloista luopumista koska kohteita ei muka voitaisi hoitaa nykyisin lainoin. Mitä järkeä siinä olisi tilanteessa, jossa sijoittajat ostavat 5.000 - 6.000 euron neliöhintaisia asuntoja kannattavaan vuokraustoimintaan? Väite kannattamattomista kohteista ei perustu tosiasioihin. Kuinkahan moni kansanedustaja ymmärtää tämän? Osaavatko he todella edustaa asunnot maksavaa kansaa vai antautuvatko palvelemaan liukkaita isännöintiyhtiöitä? Jää äänestäjien nähtäväksi ketkä edustajista ovat kartalla, siis äänestyskartalla mitäkin nappia painaneena.
    Kuvasta voi siis päätellä, että lainat sulavat kovaa vauhtia, ja nyt olisi Asokodeilla mahdollisuus alentaa vastikkeita, mutta lakiesityksellä mahdollistettaisiin kymmenien prosenttien korotukset kuukausivastikkeisiin. Se on jyrkästi ristiriidassa istuvan hallituksen oman hallitusohjelman kohtuuhintaisuuden vahvistamistavoitteen kanssa ja asukkaiden etujärjestö SASO:n lausunnon sekä siihen sisältyneen, 1461:n asukkaan, vetoomuksen kanssa. Hyvin perustellussa lausunnossa ja vetoomuksessa esitettiin lakiesityksen §33:n korjaamista muotoon: Käyttövastike ei saa olla vastaavalla sijainnilla olevista samanveroisista ARA-huoneistoista yleensä perittäviä vuokria korkeampi.”
    Asokotien velkojen vähenemistä osoittavan kuvan perusteella voidaan päätellä, että monien talojen velat pitäisi olla jo kokonaan tai lähes kokonaan maksettu. Siitä huolimatta vastiketulojen virta jatkaa paisumistaan. Kun yhtiön vanhimmat talot ovat tulossa vasta kolmekymppisiksi, on vaikea uskoa etteikö suuruuden ekonomiaa ja valtakunnallisen tasausjärjestelmän ”leveitä hartioita” kehuva yhtiö pystyisi hoitamaan vain ”poikkeustapauksiksi” väittämiensä kohteiden tulevia remontointeja sitä varten kerätyillä remonttivarauksilla. Näinhän ne ovat väittäneet ja siihen vedoten vaatineet lakia (HE 189/2020), joka mahdollistaisi kyseisten kohteiden irrottamisen asumisoikeusjärjestelmästä, jotta voisivat saada lisää remonttirahoitusta.
    Jo 11.12.2017 YLE:n MOT-raportti https://areena.yle.fi/1-3849195 osoitti, etteivät normaalit rahalaitokset aseta lainalle moisia ehtoja. Oheinen kuva osoittaa lisäksi, ettei lainaamisen tarvettakaan näyttäisi olevan. Sittemmin yhtiöt ja ympäristöministeriö ovat vähentäneet vetoamista remonttilainatarpeisiin ja nostaneet päällimmäiseksi perusteluksi kohteiden ”kannattamattomuuden” saadakseen lain, jolla pääsisi muuttamaan asumisoikeustaloja rajoituksista vapaiksi vuokra- tai omistustaloiksi, luovuttaakseen ne edelleen tuntemattomille tahoille.
    Lakiehdotukseen ei sisälly vertailulaskelmia, jotka osoittaisivat taloista luopumisen edullisemmaksi kuin niiden kunnollisen markkinoinnin ja mahdollisesti tarvittavan kunnostamisen.
    Lakiehdotuksessa ei ole arvioitu myytävien talojen todennäköisiä luovutushintoja. Mitä ilmeisimmin, yhtiöiden mahdollisesti itsensä ”kannattamattomiksi” ajamien / päästämien, osoittamien ja nimeämien talojen myynnit tapahtuisivat vain nimelliseen hintaan. Ostajiksi lakiesitys sallisi vain nykyisten kaltaiset, kohteiden ulkopuoliset osakeyhtiöt ja säätiöt, mutta ei talot jo maksaneiden asukkaiden taloudellista asumisoikeusyhdistystä tai osuuskuntaa. Laki siis avaisi pään asuntoja koskevalle ”kaappausten” ketjulle perustellen operaatiota olemattomalla ”asukkaiden edulla”.
    Talojen myynti pilkkahintaan jollekin tuntemattomalle taholle ja asukkaiden yhteisön syrjäyttäminen mahdollisten lunastajien joukosta ei ole asukkaiden edun mukaista. Myöskään ne asukkaat, joita irtisanominen ei ensivaiheessa koskisi, eivät voi pitää etunaan järjestelmän murentamista, joka voi seuraavaksi koskea myös heitä itseään. Lakiesityksessä väitetyllä tavalla vain ”poikkeustapausten” myymisellä pilkkahintaan ei olisi, siihen liittyvät saamiset ja menetykset huomioiden, juuri mitään merkittävää vaikutusta irtisanomattomien asukkaiden vastikkeiden kevenemiseen vaikka sitä esitetään lakiehdotuksessa ”asukkaiden edun” tärkeimmäksi tuottajaksi.
    Mitä tulee asukkaat enimmäkseen ikävästi yllättäneiden totalitaaristen ”viihtyvyysremonttien” massiivisuuteen, ajoitukseen ja toteuttamistapaan, ei voi välttyä epäilyltä, että ne liittyvät lakihankkeessa ajettavaan päätavoitteeseen eli asumisoikeustaloilla rahastamisen tehostamiseen.
    Jos remonttikulut kirjataan vain yhdelle vuodelle, täyttyy yksi kohteen irrottamisen ehdoista eli ”kannattamattomuus”. Remontti kuin remontti, vaikka asukkaan maksaman tammiparketin vaihtaminen pakolla uuden standardin mukaiseen muovilaminaattiin, antaa näennäisen perusteen vastikkeen nostamiseen.
    Pakkoremontteja ja vastikkeen nostoja paenneiden aso-asukkaiden tilalle voidaan ottaa vuokralaisia ja päästään lähemmäs asukasrakennetta, joka edellytetään talon irrottamiseksi aso-järjestelmästä. Esille on tullut jo tapauksia, joissa vinouttavalla markkinoinnilla tai jopa antimarkkinoinnilla on saatu manipuloitua asukasrakennetta vuokralaispainotteiseksi. Ääriesimerkkinä vaasalainen yhtiö, joka kehotti kirjeitse aso-asukkaita irtisanoutumaan, sillä talo oli päätetty myydä. Kyseessä on uudehko talo kaupungin kysytyimmällä alueella.
    Kuvan perusteella voidaan päätellä, että asumisoikeusasukkaiden asumisuran kumulatiivinen kokonaishinta olisi asetettavissa vuokralaisen ja omistusasujan kokonaiskulun välimaastoon. Valitettavasti lakiesitys ei rakenna säädösperustaa ajallisesti ja taloudellisesti kestävälle välimalliasumiselle vaan betonoi nykyisen käytännön, jossa asumisoikeusasukkaita pidetään vuokralaisina, joiden on maksettava asuntonsa useampaan kertaan. Vaikka asukas on vastikkeissaan jo maksanut asunnon lainaosuuden kokonaan, jatkaa vastike nousuaan kohti kohtuuttomuuden huippua. Tämäkin on täysin ristiriidassa istuvan hallituksen kohtuuhintaisuuden vahvistamistavoitteen kanssa. Lakiesitys mahdollistaa edellä ja SASO:n lausunnoissa ( www.asumisoikeusasukkaat.fi -> Tiedostoja) tarkemmin esitetyin tavoin asukkaiden perusoikeuksia loukkaavan pelaamisen. Siksi lakiesitys on ehdottomasti saatettava kunnolliseen jatkovalmisteluun, johon voisivat osallistua myös maksajien eli asukkaiden etujärjestö SASO ja oikeusministeriö.

Vastikkeita hilataan kohti rajoittamattomia vuokria

Asumisoikeusvastikkeen virallista tavoitemäärittelyä on vuosien kuluessa hivutettu perustelemattomasti kohti rajoittamattomien markkinoiden vuokratasoa. Aiemmista tasoista ja niiden perusteluista on luovuttu vaihe kerrallaan. SASO julkistaa nyt ensimmäisenä kuvan osoittaman radikaalin siirtymän tasolta toiselle. Eduskunta käsittelee näinä viikkoina lakiesitystä, jolla on tarkoitus mahdollistaa vastikkeen hyppäys vapaarahoitteisten vuokrien lähituntumaan.
Sanatarkat ilmaukset eri ajoilta ovat seuraavat: Vuonna 1990 hallituksen esityksen sivulla 4: ”Samoin asumiskustannukset olisivat jonkin verran alhaisempia kuin aravavuokrataloissa, koska lainaosuustalon rakentamisessa olisi pienempi”.
Vuonna 2012 ARA määritteli käyttövastikkeen määrityksen oppaassaan sivulla 4:”Vertailuvuokrataso sijoittuu vapaarahoitteisen vuokratason ja aravavuokratason väliin.”
Tänä vuonna 2020 hallitus esittää pykälässä 33, että :”Käyttövastikkeen on oltava pienempi kuin käyttöarvoltaan samanveroisista vuokra-asunnoista, joiden sijainti vastaa huoneiston sijaintia, yleensä perittävä vuokra.”

Perusteltu vaatimus lakiesityksen palauttamisesta kunnolliseen valmisteluun

Kansanedustajat ovat juuri nyt tämän valinnan edessä. Edustaakko kaiken maksavaa kansaa vai kaiken kahmivaa tuntematonta keinottelijaa?

On pöyristyttävää havaita kuinka Suomessa lainvalmistelukoneisto voi ruveta rustaamaan ja kiirehtimään kansalaisten perusoikeuksia loukkaavaa lakia salaisen taustavaikuttajan ns. näkymättömän käden vaatimuksesta.

Se ei kylläkkään yllätä, miksi tuo taustavaikuttaja haluaa pysytellä näkymättömänä sillä sen tärkein vaatimus, aso-talojen vapauttaminen aso-asukkaista ja -rajoituksista, on lakiehdotuksen keskeistä sisältöä.

Hanketta yritetään perustella asukkaiden edulla, mutta miksi sitten asosta irrotettavien talojen mahdollisiksi lunastajiksi ei sallittaisi talon jo maksaneiden asukkaiden aso-yhdistystä tai asunto-osuuskuntaa? Laki sallisi asukkailla pääomiteutun ja maksatetun kohteen omaksilunastamisen vain ulkopuolisille yhtiöille tai säätiöille.

Näkymättömän käden voimasta ja lonkeroista kertoo jotain se, että se pystyi painostamaan demokraattisesti valitut Sipilän ja Marinin hallitukset esittelemään kyseisen lain eduskunnalle, jälkimmäisen jopa vastoin omaan hallitusohjelmaansa kirjaamiaan tavoitteita.

Lakiehdotuksen järjettömyyden valaisee hyvin asukkaiden etujärjestön lausunnot perusteluineen, joihin kannattaa tutustua osoitteessa www.asumisoikeusasukkaat.fi -> Tiedostoja.

Eric Hällström, Yht.lis., Pj.
Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) ry
eric.hallstrom@hotmail.fi
Puh. 044 987 5652

Asumisoikeusasukkaille merkittävä osatorjuntavoitto kotirintamalla. Toivottavasti Marinin hallituksessa ehditään vihdoin lukemaan lausunto ja korjaamaan lakiehdotusta vastaamaan hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita asumisen hinnan kohtuullistamiseksi.

Suomalainen asumisoikeus tulee kalliiksi

Suomella on kyseenalainen kärkisija kansainvälisessä vertailussa, joka osoittaa kuinka paljon vuokralaiset joutuvat maksamaan asumisestaan kun katsotaan asumismenojen tulo-osuuksia vuositasolla. Suomessa kohdellaan asumisoikeusasukkaita vuokralaisina.
   Vuosikymmenten kuluessa vuokralaisten ja asolaisten maksama asumisuran kokonaishinta nousee yli kaksinkertaiseksi omistusasumisen hintaan verrattuna.
   Kuva osoittaa myös, että Suomi on kärkisijoilla kun tarkastellaan eroja vuokralaisten ja omistusasujien asumismenojen tulo-osuuksissa.
   Ratkaisua erojen vähentämiseksi on Suomessa haettu korottamalla omistuasumisen hintaa, mutta olisiko vihdoin aika oivaltaa, että kaikkien kannalta oikein ratkaisu olisi AHA, jossa minimoidaan välistävetäjien kahmima raha?

https://www.oecd.org/els/family/HC1-2-Housing-costs-over-income.pdf

Oikeusasiamiehelle tutkintapyyntö ympäristöministeriön toimista


Asumisoikeusasukkaiden etujärjestö Suomen Asumisoikeusasukkaat SASO ry:n taholta on 24.9.2020 jätetty eduskunnan oikeusasiamiehelle tutkintapyyntö ympäristöministeriön toiminnasta uuden asumisoikeuslain valmistelussa. Lakiluonnos on parhaillaan tulossa Marinin hallituksen käsittelyyn ja ympäristöministeriö kiirehtii lain viemistä eduskuntaan vielä kuluvan syyskuun 2020 aikana.

Tutkintapyynnön allekirjoittaja, SASO:n puheenjohtaja, politiikan tutkija Eric Hällström katsoo ministeriön rikkoneen hallintolakia ja perustuslakia lain valmistelussa. Kritiikki kohdistuu mm. asumisoikeusosapuolten eriarvoiseen kohteluun, joka näkyi esimerkiksi vain lakialoitteen tehneen osapuolen eli isännöintiyhtiöiden mahdollisuutena osallistua lain yhteisvalmisteluun. SASO:n vaatimuksena on lakiluonnoksen palauttaminen kunnolliseen valmisteluun, johon saisi osallistua myös järjestelmän kaikki kustannukset maksavien asukkaiden etujärjestö SASO sekä oikeusministeriö.

Lakiluonnoksen ongelmana tutkintapyynnössä pidetään mm. sitä, että sen pykälät ovat peräisin Sipilän hallituksen ajoilta eivätkä vastaa Marini hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita vaan ovat vaikutuksiltaan suuresti jopa päinvastaiset. Siinä missä Marinin hallitus sanoo tavoittelevansa asukasdemokratiaa ja kohtuuhintaisuutta, mahdollistaisivat Sipilän ajoilta periytyneet pykälät asumisoikeussopimusten joukkoirtisanomisen ja talojen irrottamisen asumisoikeusjärjestelmästä sekä asumisen hinnan nopean nousun vapaiden vuokrien tasolle.

Hällström arvostelee voimakkaasti myös sitä, että luonnosteltu laki tulisi ikuistamaan kohteiden ulkopuolisten yhtiöiden ylivallan ja asukkaiden vuokralaisuutta muistuttavan aseman, jonka seurauksena asumisuran kokonaishinta muodostuu yli kaksikertaa kalliimmaksi kuin mitä vastaavanlaisen oman asunnon ostajalle maksaisi.

Tutkintapyynnössä katsotaan erityisesti moitittavaksi se, ettei ministeriö ole lainkaan hyödyntänyt Tilastokeskuksen ja SASO:n toimittamia tietoja eikä SASO:n taholta esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja perusteluineen, vaan on tyytynyt kritiikittömästi yhtiöiltä lähtöisin oleviin, pahasti puutteellisiin tietoihin ja perustelemattomiin väitteisiin.

Allekirjoittaneelta saa tarkempia tietoja

Eric Hällström, Yht.lis. Pj.
Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) ry
www.asumisoikeusasukkaat.fi
eric.hallstrom@hotmail.fi
Puh. 044 987 5652

TÄSSÄ JYMYUUTINEN:
"Monet lait etenevät virkamiestyönä hallituksesta riippumatta"

Näin tunnustaa asuntoasioista vastaavan ministerin lähellä työskentelevä konsultti kun häneltä kysyttiin asumisoikeuslain hämyisestä etenemisestä. Tämä selittänee osaltaan sen miksi ministeri ei ole uskaltautunut kohtaamaan asukkaiden etujärjestöä ja miksi asukkaiden asemaa radikaalisti huonontava lakihanke etenee panssarivaunun lailla väärään suuntaan ilman mitään demokraattista ohjausta.


Käy lukemassa Eric Hällströmin kirjoitus Helsingin Sanomissa 4.9.2020:

MIKSI ASUMISOIKEUSLAKILUONNOS TULEE PALAUTTAA VALMISTELUUN?

SASO:n lausuntoa täydentävää konkretisointia pykälittäin:

ASUMISOIKEUSJÄRJESTELMÄ KÄÄNNEKOHDASSA
MINISTERIÖ JA MARININ HALLITUSOHJELMA TÖRMÄYSKURSSILLA

Ympäristöministeriön ehdotus uudeksi asumisoikeuslaiksi on saanut murska-arvion asumisoikeusasukkaiden etujärjestö SASO:lta. Järjestö mainitsee lausunnossaan lakiluonnoksen perusongelmaksi sen, että se on laadittu Sipilän hallituksen aikaisin linjauksin, jotka eivät vastaa lainkaan Marinin hallituksen erinomaisia tavoitteita asumisoikeusjärjestelmän kehittämiseksi.

Kovasti karrikoimatta voidaan sanoa, että vanhaan lakiluonnokseen on vain liimattu päälle nykyisen hallituksen tavoitesanat ja vaihdettu päiväys. Pykälät ovat jääneet ennalleen ja avaisivat pään asumisoikeussopimusten joukkoirtisanomisille varsin löysin perustein. Alkajaisiksi irtisanomiset voisivat lakiluonnoksen mukaan koskea jopa paria tuhatta asuntoa.

Lakiluonnos ikuistaisi aso-kohteiden ulkopuolisten isännöintiyhtiöiden omistajuuden ja sallisi niiden harjoittaman markkinalähtöisen, loputtomasti nousevan hinnoittelun, joka on jo pakottanut valtaosan alkuperäisistä aso-asukkaista muuttamaan muualle. Kohteissa, joissa asukkaat ovat jo maksaneet osuutensa rakentamislainoista alkaisi muiden kohteiden lainojen maksaminen eikä helpotusta saisi missään vaiheessa.

Lakiluonnoksen mukaan ulkopuoliset isännöintiyhtiöt ja uusina myös säätiöt voisivat jatkaa hallitsemista liikesalaisuuden varjossa. Ulkopuolisen yhtiökokouksen päätöksiä noudattavaan hallitukseen vähemmistöasemaan nimettävien, vaitiolovelvollisten asukasedustajien valinnan tekisi edelleen yhtiön johto ilman demokrattista vaalia.

SASO:n lausunnossa vedotaan poliittisiin päättäjiin, että laki vietäisiin takaisin huolellisempaan valmisteluun, jota tukemaan nimettäisiin parlamentaarinen työryhmä. SASO pitää välttämättömänä, että lain yhteisvalmisteluun kutsuttaisiin yhtiöiden edustuksen lisäksi mukaan myös SASO:n ja oikeusministeriön edustukset.

Lausuntoon on liitetty ylihinnoittelua vastustava adressi, jonka allekirjoitti parissa viikossa puolitoistatuhatta asukasta. Lausunnossa on linkit myös aiempiin, yhä relevantteihin 556:n ja 6467:n allekirjoittajan adresseihin sekä runsaaseen lähdemateriaaliin.

LausuntoHEasot20SASO140720.pdf

Asumisoikeusuran kokonaishinta on tuplaantumassa mikäli lausunnolla oleva lakihanke menee läpi.

Ympäristöministeriössä on laadittu SASOn kritiikistä piittaamatta lakiluonnos, jonka kohta §33 ”Käyttövastikkeiden määrittäminen” antaisi yhtiöille mahdollisuuden nostaa käyttövastikkeita markkinavuokrien tasolle. Lakiehdotus on tarkoitus viedä eduskunnan hyväksyttäväksi jo elokuussa 2020.

Vetoomusadressimme mukaan lakiluonnoksen §33 tulee muuttaa muotoon, ” Käyttövastike ei saa olla vastaavalla sijainnilla olevista samanveroisista ARAhuoneistoista yleensä perittäviä vuokria korkeampi ".

TOIMITAAN PIAN!

Puolustetaan asumisoikeuden kestävyyttä allekirjoittamalla:

adressit.com/asumisoikeusvastikkeet

Allekirjoitusten määrällä on väliä, joten kopioikaa oheinen posteri rappukäytäviin tiedoksi myös naapureille.

SASO toimittaa adressin päättäjille.

Terveisin lainsäädännön kotirintamalta
Eric Hällström, Yhti.lis., SASOn pj.

Asumisoikeusasukkaita häädetään pois maksamistaan asunnoista. Perusteluna rakennuksen myynti. Vuokralaiseksi voisi jäädä. Tämä tapaus paljastaa kuinka oikeaan SASO:n lausunto "ASO-FINAL" osuikaan varoittaessaan yhtiöiden, yhdessä ministeriön kanssa, ajamasta lakihankkeesta, joka avaisi pään aso-sopimusten joukkoirtisanomisille ja talojen muuttamiselle kovanrahantaloiksi.

Laikiehdotusta, joka on jälleen tulollaan, perustellaan välttämättömäksi "vain harvojen perusremonttia kaipaavien kohteiden lainoituksen saamiseksi". Perustelun hämäräperäisyys alkaa jo siitä, että yhtiöt salaavat ne taustallansa olevat rahoittajat / sijoittajat, joiden asettamana ehtona on aso-sopimusten irtisanominen. Perustelujen vilpillisyys paljastuu myös tästä vaasalaisesta tapauksesta, jossa asumisoikeuksien alasajo ei liity mitenkään talojen remontoimisen tarpeeseen. Perusteluna käytetään vain "kannattamattomuutta", joka erittäin helposti "osoitettavissa" kirjanpidollisin kikkailuin.

Myös rakennuksen "kysyntää" voidaan säädellä heikoksi laiminlyömällä sen markkinointi ja jopa lähettämällä asukkaille kuvan osoittamia irtisanomiskirjeitä. Väite heikosta kysynnästä ja kannattamattomuudesta on pahasti ristiriidassa alueen markkinakatsauksen kanssa. Kyseessä on Vaasan muuttovoittoisin alue. Kirjeen viittauksella ARA:n antamaan myyntilupaan häädölle tulee virallista painoarvoa, jota suomalaiset kuuliaisesti noudattavat. ARA on todennäköisesti asettanut kovanrahantaloksi muuttamiselle ehdon, että talossa ei saisi asua aso-asukkaita. Siksi asukkaita on kuvan kaltaisella kirjeellä kehotettu irtisanomaan itse itsensä.

Jos valmisteilla oleva laki toteutuu, se antaisi laillisen mahdollisuuden vaasalaisen tempun tekemiseen jo siinä vaiheessa kun aso-asukkaita on enää vain puolet asukkaista. Silloin yhtiö voisi tehdä joukkoirtisanomisen. Asukkailla sen paremmin kuin ARAllakaan ei ole tietoja ja mahdollisuuksia valvoa maamme yli tuhatta aso-kohdetta ja niiden kirjanpidon, asukasvalinnan ja markkinoinnin asiallisuutta, joten viritteillä on järeä aikapommi, johon yhtiöille annetaan pykäläsytkärit.

Yhtiöiden salaamilla taustasijoittajilla on kiire runnoa laki läpi viimeistään nyt, kun se ei onnistunut Sipilän hallituksen aikaan. Aika näyttää miten aso-asukkaat ovat valveutuneita ja aktiivisia puolustamaan kotejaan esim. jakamalla näitä SASO:n viestejä toimittajille ja päättäjille. Aso-asukkaiden muuttaminen vuokralaisiksi ja asumisuran hinnan tuplaaminen ei ole kohtuullista minkään hallituksen säätämänä. Aiheesta lisää täällä: www.asumisoikeusasukkaat.fi

Miksi ympäristöministeri on irrottanut asumisoikeuslainsäädännön eduskunnan edellyttämästä asuntopolitiikan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä? Asukkaille haitallinen ja isännöintiyhtiöille miljardipottia tarkoittava laki pyritään viemään kiireellä eduskuntaan jo nyt keväällä 2020. Mitä sanovat halliituskumppanit? SASO on pyytänyt kaikilta hallituspuolueilta vastauksen 22.1. mennessä.
16.1.2020

Marinin hallituksen asuntoministeri Krista Mikkonen ei ole vieläkään kertonut kantaansa ympäristöministeriössä yhtiöiden vaatimuksesta laadittavan ja tänä keväänä valmistuvan lakiluonnoksen suhteen.

Myös muiden ministereiden ja hallituspuolueiden suhtautumiset ovat hämärän peitossa. Onko tarkoitus ajaa merkittävä laki läpi sammutetuin lyhdyin, ilman vakavaa kansalaiskeskustelua?

Sipilän hallitus joutui luopumaan tästä samaisesta lakihankkeesta mm. sen perustuslaillisten ongelmien vuoksi.

Demokratiaan kuuluu, että valitut vastuulliset poliitikot perehtyvät asioihin asianosaisten kansalaisten etujärjestön tuottamaan aineistoon tutustuen ja sitten myös omat näkemyksensä esille tuoden. Tällä kotisivulla julkaistujen dokumenttien lisäksi asukkaiden etujärjestö SASO:n puheenjohtaja, tutkija Eric Hällström antaa tarvittaessa tarkempia tietoja meneillään olevasta lakihankkeesta asukkaiden intressien näkökulmasta.

Yhteydet: eric.hallstrom@hotmail.fi
Puh. 044 987 5652

TIEDOTTEESSAAN ASUMISOIKEUSYHTIÖN FOORUMI EI HALUAISI ASUKKAILLE LISÄÄ PÄÄTÖSVALTAA

Johan tuli uutinen: "Asumisoikeusyhtiöissä ei tule lisätä asukkaiden päätösvaltaa" sanoo lehdistötiedotteessa yhtiön johdon kokoama "asofoorumi", jonka johto on koonnut mukamas edustamaan asukkaita..."
Lue lisää tästä Facebook-linkistä

KAMPPAILU JATKUU – TUE OIKEUKSIESI PUOLUSTAJAA

Ympäristöministeriö ilmoitti ryhtyvänsä jälleen muuttamaan asumisoikeuslakia viime vuonna torjumaltamme pohjalta. Edessämme on taas kova vääntö, jolla turvaisimme asumisoikeuden pysyvyyden. Kyse on mm. irtisanomissuojan pysyvyydestä ja asumiskustannusten tulevasta tasosta.

Asukkaiden etujärjestö Suomen Asumisoikeusasukkaat SASO ry on viisaalla, sitkeällä ja lahjomattomalla toiminnallaan tuottanut asukkaille merkittäviä taloudellisia etuja estäessään yhtiöitä tekemästä nykyistä rajumpia vastikekorotuksia ja tehdessään lakimuutoksiin johtaneita asukkaiden oikeuksia turvanneita aloitteita.

Edessä olevassa kamppailussa on kyse vielä tähänastistakin suuremmista rahamääristä ja myös asumisen turvasta sillä yhtiöiden ja ministeriön kaavailemat uudistukset mahdollistaisivat asumisoikeusasukkaiden muuttamisen vuokralaisiksi.

Jos haluat varmistaa asumisoikeutesi ja sen kestävyyden hintajarrulla, niin osallistu etujärjestömme toimintaan vähintään jäsen- tai tukimaksulla tilille fi2412003000028753. Vuosijäsenmaksu on 10 euroa ja tukimaksu vapaasti valittavissasi.

Jäsenmaksutulo käytetään kokonaan vain välttämättömimpiin viestintä-, tutkimus- ja pankkikuluihin. Kaikki yhdistyksemme aktiivit, puheenjohtajaa myöten, toimivat vapaaehtoisina ilman palkkioita.

Jos kirjoitat maksun viestikenttään sähköpostiosoitteesi, SASO pitää sinut hyvin ajan tasalla tapahtumien kulusta.

Kotirintamaterveisin

Eric Hällström, Yht.lis., Pj.
Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) ry
www.asumisoikeusasukkaat.fi Asukkaiden valtakunnallinen etujärjestö
eric.hallstrom@hotmail.fi
Puh. 044 987 5652

HYVÄT HALLITUSNEUVOTTELIJAT, ÄLKÄÄ MENKÖ ANSAAN

Asumisoikeusyhtiöt lobannevat taas lakihanketta, joka on perustuslain ja asukkaiden oikeuksien vastainen. Kannattaa antaa muutama minuutti asukkaiden valtakunnallisen etujärjestö SASO:n kannanottoon tutustumiselle ettei Rinteen hallitus joutuisi samaan noloon tilanteeseen, jossa Sipilän hallitus ja ympäristöministeriö joutuivat luopumaan kyseisestä hankkeesta.

Kaiken maksavien ja taloudellisen riskin kantavien asukkaiden oikeudenmukainen kuuleminen hallitusohjelman laadinnassa on korvatavissa vain lukemalla suositelluista asukkaiden etujärjestön ydindokumenteista edes tuo ensimmäinen ja tuorein:

Nämä ja paljon muuta asiaan liittyvää löytyy osoitteesta www.asumisoikeusasukkaat.fi/tiedostot.html

Asiaan perehtymisessä auttaa myös Ylen MOT-raportti: Asumisoikeusasunnot - suuri puhallus

Uutena hankkeena hallitusohjelmaan tarjottaneen myös asunto-osuuskuntia. Niiden lumoissa on vaarana unohtaa miten edellisen välimallin, asumisoikeusasumisen, keskeneräisyys ja sadan tuhannen asukkaan oikeudet vaarantuvat, jos niitä ei ratkaista ennen uudennimisen systeemin virittelyä. Tästä aiheesta kannattaa ehdottomasti lukaista ARA:n johtaja Hannu Rossilahden pyytämä asiantuntijalausunto: Lausunto asunto-osuuskunta-mallin luonnostelusta Lausunto asunto-osuuskunta-mallin luonnostelusta

Ystävällisin terveisin

Eric Hällström, Yht.lis., Pj.
Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) ry
www.asumisoikeusasukkaat.fi Asukkaiden valtakunnallinen etujärjestö
eric.hallstrom@hotmail.fi
Puh. 044 987 5652

ASUMISOIKEUSASUKKAAT
Kuukausitason hintavertailut johtavat harhaan

29.3.2019 12:00 Suomen Asumisoikeusasukkaat

Asumisoikeusjärjestelmän uudistamisessa tulee varmistaa, että vuokra- ja omistusasumisen välimuotona se olisi myös kokonaiskustannuksiltaan välimuoto eikä vain kynnysrahallista vuokra-asumista. Nykyinen asumisoikeusjärjestelmä tulee pysyville asukkaille yli kaksi kertaa kalliimmaksi kuin omistusasunnon hankkiminen ja ylläpito. Siksi sen luvattu pysyvyys, edullisuus ja perinnöksi annettavuus ovat jääneet toteutumatta kun enemmistö asukkaista vaihtuu tiuhaan. Asumisoikeusasumisesta on tulevalla hallituskaudella tehtävä asukkaille taloudellisesti kestävää.


Eric Hällström, Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n puheenjohtaja

Juha Sipilän hallituksen yritys asumisoikeuslainsäädännön uudistamiseksi kariutui viimevuoden lopulla asukkaiden etujärjestön vastustukseen ja hallituksen sisäisiin erimielisyyksiin.

Todennäköisesti myös vaalien jälkeen muodostettava uusi hallitus saa asumisoikeusyhtiöiden vahvasti lobbaaman lakihankkeen tehtäväkseen. Uuden hallituksen olisi viisasta asettaa laajapohjainen parlamentaarinen työryhmävalmistelemaan uudistusta. Se ei saa lähteä yksipuolisesti isoimpien yhtiöidenvaatimuksista, jotka ovat asukkaiden etujärjestön tulkinnan ja laskelmien mukaan pahasti ristiriidassa perustuslain sekä nyt voimassa olevan asumisoikeusasunnoista säädetyn lain yleisperustelujen kanssa.

Tarkempia tietoja saa allekirjoittaneelta sekä etujärjestön verkkosivuilta www.asumisoikeusasukkaat.fi

Eric Hällström, Yht.lis.
Puheenjohtaja
Suomen Asumisoikeusasukkaat ry
Puh. 044 987 5652
eric.hallstrom@hotmail.fi

Katso tiedote pdf-muodossa tästä
Ministeri Tiilikainen: ASO-lakia ei uudisteta tällä hallituskaudella, 1.10.2018
Tämä asukasaktiivien saama edes osittainen torjuntavoitto huonosti valmistellusta lakiluonnoksesta on hyvin merkittävä. SASO on jälleen valmiina neuvotteluihin uuden lain valmistelemiseksi huolella asukkaiden intressejä kunnioittaen. Samalla tulemme seuraamaan tarkasti, ettei aso-kohteiden ennenaikaisia eli ylimääräisiä lainojen lyhennyksiä, korkotukilakiin viitaten, käytetä asukkaiden etujen vastaisesti.