Suomen asumisoikeusasukkaat
SASO ry
Etusivu
Facebookissa
Tiedostoja
Yhteydet
Suomen Asumisoikeusasukkaat ry ( SASO ) on asukkaiden oma etujärjestö, joka antaa tietoa mm. seuraavista aiheista: aso-asuminen, asumisen hinta, käyttövastikkeet, irtisanomissuoja, jne. Lue lisää...
Asumisoikeusasukkaiden facebook-ryhmä:
 https://www.facebook.com/groups/907862855986865 
Kaikille avoin Facebook-sivusto:
 https://www.facebook.com/Asumisoikeusasukkaat 

Ajankohtaista


Käy lukemassa Eric Hällströmin kirjoitus Helsingin Sanomissa 4.9.2020:

MIKSI ASUMISOIKEUSLAKILUONNOS TULEE PALAUTTAA VALMISTELUUN?

SASO:n lausuntoa täydentävää konkretisointia pykälittäin:

ASUMISOIKEUSJÄRJESTELMÄ KÄÄNNEKOHDASSA
MINISTERIÖ JA MARININ HALLITUSOHJELMA TÖRMÄYSKURSSILLA

Ympäristöministeriön ehdotus uudeksi asumisoikeuslaiksi on saanut murska-arvion asumisoikeusasukkaiden etujärjestö SASO:lta. Järjestö mainitsee lausunnossaan lakiluonnoksen perusongelmaksi sen, että se on laadittu Sipilän hallituksen aikaisin linjauksin, jotka eivät vastaa lainkaan Marinin hallituksen erinomaisia tavoitteita asumisoikeusjärjestelmän kehittämiseksi.

Kovasti karrikoimatta voidaan sanoa, että vanhaan lakiluonnokseen on vain liimattu päälle nykyisen hallituksen tavoitesanat ja vaihdettu päiväys. Pykälät ovat jääneet ennalleen ja avaisivat pään asumisoikeussopimusten joukkoirtisanomisille varsin löysin perustein. Alkajaisiksi irtisanomiset voisivat lakiluonnoksen mukaan koskea jopa paria tuhatta asuntoa.

Lakiluonnos ikuistaisi aso-kohteiden ulkopuolisten isännöintiyhtiöiden omistajuuden ja sallisi niiden harjoittaman markkinalähtöisen, loputtomasti nousevan hinnoittelun, joka on jo pakottanut valtaosan alkuperäisistä aso-asukkaista muuttamaan muualle. Kohteissa, joissa asukkaat ovat jo maksaneet osuutensa rakentamislainoista alkaisi muiden kohteiden lainojen maksaminen eikä helpotusta saisi missään vaiheessa.

Lakiluonnoksen mukaan ulkopuoliset isännöintiyhtiöt ja uusina myös säätiöt voisivat jatkaa hallitsemista liikesalaisuuden varjossa. Ulkopuolisen yhtiökokouksen päätöksiä noudattavaan hallitukseen vähemmistöasemaan nimettävien, vaitiolovelvollisten asukasedustajien valinnan tekisi edelleen yhtiön johto ilman demokrattista vaalia.

SASO:n lausunnossa vedotaan poliittisiin päättäjiin, että laki vietäisiin takaisin huolellisempaan valmisteluun, jota tukemaan nimettäisiin parlamentaarinen työryhmä. SASO pitää välttämättömänä, että lain yhteisvalmisteluun kutsuttaisiin yhtiöiden edustuksen lisäksi mukaan myös SASO:n ja oikeusministeriön edustukset.

Lausuntoon on liitetty ylihinnoittelua vastustava adressi, jonka allekirjoitti parissa viikossa puolitoistatuhatta asukasta. Lausunnossa on linkit myös aiempiin, yhä relevantteihin 556:n ja 6467:n allekirjoittajan adresseihin sekä runsaaseen lähdemateriaaliin.

LausuntoHEasot20SASO140720.pdf

Asumisoikeusuran kokonaishinta on tuplaantumassa mikäli lausunnolla oleva lakihanke menee läpi.

Ympäristöministeriössä on laadittu SASOn kritiikistä piittaamatta lakiluonnos, jonka kohta §33 ”Käyttövastikkeiden määrittäminen” antaisi yhtiöille mahdollisuuden nostaa käyttövastikkeita markkinavuokrien tasolle. Lakiehdotus on tarkoitus viedä eduskunnan hyväksyttäväksi jo elokuussa 2020.

Vetoomusadressimme mukaan lakiluonnoksen §33 tulee muuttaa muotoon, ” Käyttövastike ei saa olla vastaavalla sijainnilla olevista samanveroisista ARAhuoneistoista yleensä perittäviä vuokria korkeampi ".

TOIMITAAN PIAN!

Puolustetaan asumisoikeuden kestävyyttä allekirjoittamalla:

adressit.com/asumisoikeusvastikkeet

Allekirjoitusten määrällä on väliä, joten kopioikaa oheinen posteri rappukäytäviin tiedoksi myös naapureille.

SASO toimittaa adressin päättäjille.

Terveisin lainsäädännön kotirintamalta
Eric Hällström, Yhti.lis., SASOn pj.

Asumisoikeusasukkaita häädetään pois maksamistaan asunnoista. Perusteluna rakennuksen myynti. Vuokralaiseksi voisi jäädä. Tämä tapaus paljastaa kuinka oikeaan SASO:n lausunto "ASO-FINAL" osuikaan varoittaessaan yhtiöiden, yhdessä ministeriön kanssa, ajamasta lakihankkeesta, joka avaisi pään aso-sopimusten joukkoirtisanomisille ja talojen muuttamiselle kovanrahantaloiksi.

Laikiehdotusta, joka on jälleen tulollaan, perustellaan välttämättömäksi "vain harvojen perusremonttia kaipaavien kohteiden lainoituksen saamiseksi". Perustelun hämäräperäisyys alkaa jo siitä, että yhtiöt salaavat ne taustallansa olevat rahoittajat / sijoittajat, joiden asettamana ehtona on aso-sopimusten irtisanominen. Perustelujen vilpillisyys paljastuu myös tästä vaasalaisesta tapauksesta, jossa asumisoikeuksien alasajo ei liity mitenkään talojen remontoimisen tarpeeseen. Perusteluna käytetään vain "kannattamattomuutta", joka erittäin helposti "osoitettavissa" kirjanpidollisin kikkailuin.

Myös rakennuksen "kysyntää" voidaan säädellä heikoksi laiminlyömällä sen markkinointi ja jopa lähettämällä asukkaille kuvan osoittamia irtisanomiskirjeitä. Väite heikosta kysynnästä ja kannattamattomuudesta on pahasti ristiriidassa alueen markkinakatsauksen kanssa. Kyseessä on Vaasan muuttovoittoisin alue. Kirjeen viittauksella ARA:n antamaan myyntilupaan häädölle tulee virallista painoarvoa, jota suomalaiset kuuliaisesti noudattavat. ARA on todennäköisesti asettanut kovanrahantaloksi muuttamiselle ehdon, että talossa ei saisi asua aso-asukkaita. Siksi asukkaita on kuvan kaltaisella kirjeellä kehotettu irtisanomaan itse itsensä.

Jos valmisteilla oleva laki toteutuu, se antaisi laillisen mahdollisuuden vaasalaisen tempun tekemiseen jo siinä vaiheessa kun aso-asukkaita on enää vain puolet asukkaista. Silloin yhtiö voisi tehdä joukkoirtisanomisen. Asukkailla sen paremmin kuin ARAllakaan ei ole tietoja ja mahdollisuuksia valvoa maamme yli tuhatta aso-kohdetta ja niiden kirjanpidon, asukasvalinnan ja markkinoinnin asiallisuutta, joten viritteillä on järeä aikapommi, johon yhtiöille annetaan pykäläsytkärit.

Yhtiöiden salaamilla taustasijoittajilla on kiire runnoa laki läpi viimeistään nyt, kun se ei onnistunut Sipilän hallituksen aikaan. Aika näyttää miten aso-asukkaat ovat valveutuneita ja aktiivisia puolustamaan kotejaan esim. jakamalla näitä SASO:n viestejä toimittajille ja päättäjille. Aso-asukkaiden muuttaminen vuokralaisiksi ja asumisuran hinnan tuplaaminen ei ole kohtuullista minkään hallituksen säätämänä. Aiheesta lisää täällä: www.asumisoikeusasukkaat.fi

Miksi ympäristöministeri on irrottanut asumisoikeuslainsäädännön eduskunnan edellyttämästä asuntopolitiikan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä? Asukkaille haitallinen ja isännöintiyhtiöille miljardipottia tarkoittava laki pyritään viemään kiireellä eduskuntaan jo nyt keväällä 2020. Mitä sanovat halliituskumppanit? SASO on pyytänyt kaikilta hallituspuolueilta vastauksen 22.1. mennessä.
16.1.2020

Marinin hallituksen asuntoministeri Krista Mikkonen ei ole vieläkään kertonut kantaansa ympäristöministeriössä yhtiöiden vaatimuksesta laadittavan ja tänä keväänä valmistuvan lakiluonnoksen suhteen.

Myös muiden ministereiden ja hallituspuolueiden suhtautumiset ovat hämärän peitossa. Onko tarkoitus ajaa merkittävä laki läpi sammutetuin lyhdyin, ilman vakavaa kansalaiskeskustelua?

Sipilän hallitus joutui luopumaan tästä samaisesta lakihankkeesta mm. sen perustuslaillisten ongelmien vuoksi.

Demokratiaan kuuluu, että valitut vastuulliset poliitikot perehtyvät asioihin asianosaisten kansalaisten etujärjestön tuottamaan aineistoon tutustuen ja sitten myös omat näkemyksensä esille tuoden. Tällä kotisivulla julkaistujen dokumenttien lisäksi asukkaiden etujärjestö SASO:n puheenjohtaja, tutkija Eric Hällström antaa tarvittaessa tarkempia tietoja meneillään olevasta lakihankkeesta asukkaiden intressien näkökulmasta.

Yhteydet: eric.hallstrom@hotmail.fi
Puh. 044 987 5652

TIEDOTTEESSAAN ASUMISOIKEUSYHTIÖN FOORUMI EI HALUAISI ASUKKAILLE LISÄÄ PÄÄTÖSVALTAA

Johan tuli uutinen: "Asumisoikeusyhtiöissä ei tule lisätä asukkaiden päätösvaltaa" sanoo lehdistötiedotteessa yhtiön johdon kokoama "asofoorumi", jonka johto on koonnut mukamas edustamaan asukkaita..."
Lue lisää tästä Facebook-linkistä

KAMPPAILU JATKUU – TUE OIKEUKSIESI PUOLUSTAJAA

Ympäristöministeriö ilmoitti ryhtyvänsä jälleen muuttamaan asumisoikeuslakia viime vuonna torjumaltamme pohjalta. Edessämme on taas kova vääntö, jolla turvaisimme asumisoikeuden pysyvyyden. Kyse on mm. irtisanomissuojan pysyvyydestä ja asumiskustannusten tulevasta tasosta.

Asukkaiden etujärjestö Suomen Asumisoikeusasukkaat SASO ry on viisaalla, sitkeällä ja lahjomattomalla toiminnallaan tuottanut asukkaille merkittäviä taloudellisia etuja estäessään yhtiöitä tekemästä nykyistä rajumpia vastikekorotuksia ja tehdessään lakimuutoksiin johtaneita asukkaiden oikeuksia turvanneita aloitteita.

Edessä olevassa kamppailussa on kyse vielä tähänastistakin suuremmista rahamääristä ja myös asumisen turvasta sillä yhtiöiden ja ministeriön kaavailemat uudistukset mahdollistaisivat asumisoikeusasukkaiden muuttamisen vuokralaisiksi.

Jos haluat varmistaa asumisoikeutesi ja sen kestävyyden hintajarrulla, niin osallistu etujärjestömme toimintaan vähintään jäsen- tai tukimaksulla tilille fi2412003000028753. Vuosijäsenmaksu on 10 euroa ja tukimaksu vapaasti valittavissasi.

Jäsenmaksutulo käytetään kokonaan vain välttämättömimpiin viestintä-, tutkimus- ja pankkikuluihin. Kaikki yhdistyksemme aktiivit, puheenjohtajaa myöten, toimivat vapaaehtoisina ilman palkkioita.

Jos kirjoitat maksun viestikenttään sähköpostiosoitteesi, SASO pitää sinut hyvin ajan tasalla tapahtumien kulusta.

Kotirintamaterveisin

Eric Hällström, Yht.lis., Pj.
Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) ry
www.asumisoikeusasukkaat.fi Asukkaiden valtakunnallinen etujärjestö
eric.hallstrom@hotmail.fi
Puh. 044 987 5652

HYVÄT HALLITUSNEUVOTTELIJAT, ÄLKÄÄ MENKÖ ANSAAN

Asumisoikeusyhtiöt lobannevat taas lakihanketta, joka on perustuslain ja asukkaiden oikeuksien vastainen. Kannattaa antaa muutama minuutti asukkaiden valtakunnallisen etujärjestö SASO:n kannanottoon tutustumiselle ettei Rinteen hallitus joutuisi samaan noloon tilanteeseen, jossa Sipilän hallitus ja ympäristöministeriö joutuivat luopumaan kyseisestä hankkeesta.

Kaiken maksavien ja taloudellisen riskin kantavien asukkaiden oikeudenmukainen kuuleminen hallitusohjelman laadinnassa on korvatavissa vain lukemalla suositelluista asukkaiden etujärjestön ydindokumenteista edes tuo ensimmäinen ja tuorein:

Nämä ja paljon muuta asiaan liittyvää löytyy osoitteesta www.asumisoikeusasukkaat.fi/tiedostot.html

Asiaan perehtymisessä auttaa myös Ylen MOT-raportti: Asumisoikeusasunnot - suuri puhallus

Uutena hankkeena hallitusohjelmaan tarjottaneen myös asunto-osuuskuntia. Niiden lumoissa on vaarana unohtaa miten edellisen välimallin, asumisoikeusasumisen, keskeneräisyys ja sadan tuhannen asukkaan oikeudet vaarantuvat, jos niitä ei ratkaista ennen uudennimisen systeemin virittelyä. Tästä aiheesta kannattaa ehdottomasti lukaista ARA:n johtaja Hannu Rossilahden pyytämä asiantuntijalausunto: Lausunto asunto-osuuskunta-mallin luonnostelusta Lausunto asunto-osuuskunta-mallin luonnostelusta

Ystävällisin terveisin

Eric Hällström, Yht.lis., Pj.
Suomen Asumisoikeusasukkaat (SASO) ry
www.asumisoikeusasukkaat.fi Asukkaiden valtakunnallinen etujärjestö
eric.hallstrom@hotmail.fi
Puh. 044 987 5652

ASUMISOIKEUSASUKKAAT
Kuukausitason hintavertailut johtavat harhaan

29.3.2019 12:00 Suomen Asumisoikeusasukkaat

Asumisoikeusjärjestelmän uudistamisessa tulee varmistaa, että vuokra- ja omistusasumisen välimuotona se olisi myös kokonaiskustannuksiltaan välimuoto eikä vain kynnysrahallista vuokra-asumista. Nykyinen asumisoikeusjärjestelmä tulee pysyville asukkaille yli kaksi kertaa kalliimmaksi kuin omistusasunnon hankkiminen ja ylläpito. Siksi sen luvattu pysyvyys, edullisuus ja perinnöksi annettavuus ovat jääneet toteutumatta kun enemmistö asukkaista vaihtuu tiuhaan. Asumisoikeusasumisesta on tulevalla hallituskaudella tehtävä asukkaille taloudellisesti kestävää.


Eric Hällström, Suomen Asumisoikeusasukkaat ry:n puheenjohtaja

Juha Sipilän hallituksen yritys asumisoikeuslainsäädännön uudistamiseksi kariutui viimevuoden lopulla asukkaiden etujärjestön vastustukseen ja hallituksen sisäisiin erimielisyyksiin.

Todennäköisesti myös vaalien jälkeen muodostettava uusi hallitus saa asumisoikeusyhtiöiden vahvasti lobbaaman lakihankkeen tehtäväkseen. Uuden hallituksen olisi viisasta asettaa laajapohjainen parlamentaarinen työryhmävalmistelemaan uudistusta. Se ei saa lähteä yksipuolisesti isoimpien yhtiöidenvaatimuksista, jotka ovat asukkaiden etujärjestön tulkinnan ja laskelmien mukaan pahasti ristiriidassa perustuslain sekä nyt voimassa olevan asumisoikeusasunnoista säädetyn lain yleisperustelujen kanssa.

Tarkempia tietoja saa allekirjoittaneelta sekä etujärjestön verkkosivuilta www.asumisoikeusasukkaat.fi

Eric Hällström, Yht.lis.
Puheenjohtaja
Suomen Asumisoikeusasukkaat ry
Puh. 044 987 5652
eric.hallstrom@hotmail.fi

Katso tiedote pdf-muodossa tästä
Ministeri Tiilikainen: ASO-lakia ei uudisteta tällä hallituskaudella, 1.10.2018
Tämä asukasaktiivien saama edes osittainen torjuntavoitto huonosti valmistellusta lakiluonnoksesta on hyvin merkittävä. SASO on jälleen valmiina neuvotteluihin uuden lain valmistelemiseksi huolella asukkaiden intressejä kunnioittaen. Samalla tulemme seuraamaan tarkasti, ettei aso-kohteiden ennenaikaisia eli ylimääräisiä lainojen lyhennyksiä, korkotukilakiin viitaten, käytetä asukkaiden etujen vastaisesti.